Log in
+30 210 9919157

Uncategorised

Uncategorised

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 1981 από μια ομάδα έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων μηχανικών και τεχνιτών, προερχόμενοι από την ΜΩΡΑΪΤΗΣ-ΛΑΣΚΑΡΗΣ, την πρώτη Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα αυτή η ομάδα συνεχίζει δυναμικά το έργο της, με τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους, με πρώτον απ’ όλους την ικανοποίηση του πελάτη-συνεργάτη. Οι νέες τεχνολογίες, τα έμπειρα στελέχη, οι καινούργιοι δυναμικοί συνεργάτες μας και η ίδια πάντα αξία που μας χαρακτηρίζει πλέον μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσία στο χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων. Η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001: 2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ
παρακολουθεί και ιχνηλατεί τις ανάγκες των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, η οποία είναι η

Μελέτη, Εγκατάσταση, Εκσυγχρονισμός, Επισκευή και Συντήρηση Ανελκυστήρων, Ανυψωτικών και 
Κυλιόμενων Διαδρόμων & Κλιμακίων

ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες, επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.


Για την εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

 • Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.
 • Παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη.
 • Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο του άμεσου κόστους αγοράς, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.
 • Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών.
 • Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.
 • Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων και κανονισμών.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν τη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, συμπίεση του ποσοστού αστοχιών σε παρεχόμενες υπηρεσίες, αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών, διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Οι τρεις άξονες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:

 • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • η ικανοποίηση του πελάτη και
 • η διαρκής βελτίωση.

Είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ. Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

 

Η Γενική Διεύθυνση της Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

iso egatastasi      iso meleti

ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1981 από μια ομάδα έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων μηχανικών και τεχνιτών, προερχόμενοι από την ΜΩΡΑΪΤΗΣ-ΛΑΣΚΑΡΗΣ, την πρώτη Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Στόχος τους η ικανοποίηση των πελατών, μέσα από μια σωστή συνεργασία βασιζόμενη στα καλά και επώνυμα υλικά, στην άρτια εξειδίκευση του προσωπικού της, στο σωστό αποτέλεσμα και στην «προσωπική» επικοινωνία.

Ακόμα και σήμερα αυτή η ομάδα συνεχίζει δυναμικά το έργο της, με τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους, με πρώτον απ’ όλους την ικανοποίηση του πελάτη-συνεργάτη.

Οι νέες τεχνολογίες, τα έμπειρα στελέχη, οι καινούργιοι δυναμικοί συνεργάτες μας και η ίδια πάντα αξία που μας χαρακτηρίζει πλέον μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσία στο χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Σχεδιασμός & Μελέτη ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Εγκατάσταση ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Ανακαίνιση-εκμοντερνισμός κάθε είδος παλαιού ανυψωτικού

ΕΙΔΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 • Υδραυλικοί ανελκυστήρες (σπίτια, πολυκατοικίες, κτίρια μικρής κίνησης, κ.ά.)
 • Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες (Κτίρια υψηλής επισκεψιμότητας, εμπορικοί χώροι, κ.ά.)
 • Υδραυλικοί ανελκυστήρες μικρών φορτίων (αναβατόρια, κ.ά.)
 • Ηλεκτρομηχανικοί/υδραυλικοί ανελκυστήρες μεγάλων φορτίων-αυτοκινήτων (αποθήκες, σούπερ-μάρκετ, γκαράζ, εκθέσεις αυτοκινήτων, κ.ά.)
 • Κυλιόμενες κλίμακες-διάδρομοι (εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κ.ά.)
 • Ειδικές κατασκευές (ΑΜΕΑ, κ.ά.)

Συνεργασίες

Σας παρουσιάζουμε τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε με ζητούμενο πάντα την καλύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτησής σας.

 

kleemann-logo

KLEEMANN

Η KLEEMANN είναι η Νο1 ελληνική εταιρία κατασκευής και εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρων.

 

siakantaris-logo

VECAN

Η VECAN - ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ είναι σε θέση να παρέχει όλα τα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα τα οποία προέρχονται από τη συνεργασία της εταιρείας με καταξιωμένες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

thirometal-logo

ΘΥΡΟΜΕΤΑΛ

Η εταιρεία "ΑΦΟΙ Π. ΚΑΛΦΑ" ιδρύθηκε το 1970 στην Αθήνα (Περιστέρι) με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή παντός τύπου θυρών ανελκυστήρων.

 

elman-logo

ΕΛΜΑΝ

 

gamaris-logo

ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΘΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η «Γκάμαρης Θαλαμοτεχνική» δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής θαλάμων ανελκυστήρων, τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

 

papadogiannis-logo

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Με πείρα 40 ετών στην κατασκευή θαλάμων ανελκυστήρα η εταιρεία Χ. Παπαδογιάννης Θάλαμοι Ανελκυστήρων αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τη μελέτη, την κατασκευή και την ανακαίνιση ανελκυστήρων. Πιστεύοντας στο συνδυασμό άριστης ποιότητας υλικών και μιας ευρείας γκάμας σχεδίων, εγγυόμαστε για την αισθητικά και τεχνικά άρτια δημιουργία της νέας σας καμπίνας ασανσέρ ή την αναβάθμιση της παλιάς.

 

Έργα της Μαραγκουδάκης Ο.Ε.

Σας παρουσιάζουμε τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε με ζητούμενο πάντα την καλύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτησής σας.

 

ALGOSYSTEMS Α.Ε. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 206, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 2 ανελκυστήρες ατόμων

 

HONDOS CENTER ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16Β, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

STAR CHANNEL ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36, ΚΗΦΙΣΙΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 1 ανυψωτικού αυτοκινήτων 2.500 kgr

 

TRES JOLIE ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 49, ΓΛΥΦΑΔΑ

Εγκατάσταση 1 ανελκυστήρα ατόμων-φορτίων 3.800 kgr

 

TRUST CENTER Α.Ε. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 77, ΒΟΥΛΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 2 ανελκυστήρων ατόμων

 

WEST PLAZA - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΦΥΛΗΣ 100, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση 5 ανελκυστήρες ατόμων, 2 ανελκυστήρες φορτίων, 4 κυλιόμενοι διάδρομοι & 2 κυλιόμενες κλίμακες

 

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ε.Π.Ε. ΒΙΤΩΛΙΩΝ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. – ΠΑΦΑΡΜ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 1 ανελκυστήρα φορτίων

 

ANEK – ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΙΛΩΝΟΣ 98Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 2 ανελκυστήρων ατόμων

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ FORD ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 292, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Εγκατάσταση 1 ανελκυστήρα ατόμων & 1 ανυψωτικού αυτοκινήτων

 

ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Εγκατάσταση 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΓΚΑΡΑΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ) ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Ανακατασκευή σε 5 ανελκυστήρες αυτοκινήτων, 4.500 τόνους, μέσα-έξω αυτόματες πόρτες, 14 στάσεις

 

ΓΚΑΡΑΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 4-6, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 3 ανελκυστήρες αυτοκινήτων

 

ΓΚΟΥΦΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 107, ΔΑΦΝΗ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

Δ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 33 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα φορτίων

 

ΔΕΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 209 & Κ ΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΕΡΤΕΚ Α Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΣΕΓΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Εγκατάσταση 2 ανελκυστήρες ατόμων & 1 ανελκυστήρας φορτίων-αυτοκινήτων

 

ΙΟΝ Α.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69, Ν. ΦΑΛΗΡΟ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 6 ανελκυστήρες ατόμων-φορτίων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ (Π.Σ.Α.Α.) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΤΤΙΚΑ - HOLMES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 3 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΤΤΙΚΑ - ΡΟΖ Α.Ε. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ-ΣΤΟΑ ΣΠ. ΜΗΛΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 4 ανελκυστήρες ατόμων, 2 ανελκυστήρες φορτίων & 1 αναβατόριο

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 231, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΚΤΙΡΙΟ Ε.Τ.Α.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ 64, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 2 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ NOKIA SIEMENS ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 12, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων & 1 ανελκυστήρα φορτίων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ NOKIA SIEMENS-AREVA 14ο χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων & 1 ανελκυστήρα φορτίων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ (Π.Σ.Α.Α.) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΗΛΑΚΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 148, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ασθενοφόρο-ατόμων ανελκυστήρας & 1 ανελκυστήρα τροφίμων

 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΣΠΕΤΣΩΝ 1, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Εγκατάσταση 1 ανελκυστήρα ατόμων-φορτίων

 

ΝΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΛΙΣΟΥ 191-193, ΜΟΣΧΑΤΟ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων & 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 77, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 2 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΜΗΡΙΔΕΙΟ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 2 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 331, ΚΗΦΙΣΙΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 3 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ΜΠΕΝΑΚΗ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 3 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 18ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 2 ανελκυστήρες ατόμων

 

DAS HELLAS Α.Ε. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 411 & ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

AVON COSMETICS GREECE Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 135 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 1 ανελκυστήρα ατόμων

 

PFIZER ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253, ΨΥΧΙΚΟ

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε 6 ανελκυστήρες ατόμων

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πωλήσεις

+30 210 9919157

+30 693 2822856

Fax: +30 210 9917428

Email: elevator@otenet.gr

Πιστοποιητικά Ποιότητας

Log in or Sign up